WSPÓŁPRACA

W ramach prowadzonych badań nasza grupa współpracuje z wieloma ośrodkami zarówno w kraju,  jak i za granicą, między innymi:

 1. Zespół Interakcji Roślin z Mikroorganizmami, Instytut Nauk o Środowisku, prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Uniwersytet Jagielloński  link
 2. Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie link
 3. Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – prof Piotr Gruba 
 4. Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN link
 5. Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii, SGGW – dr hab. Stanisław Kalisz
 6. Zakład Biologi Komórki i Genetyki, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny link
 7. Cell Imaging Lab and  Core Facility Cell Imaging and Ultrastructure Research, University of Vienna – Univ.-Prof. Dr. Irene Lichtscheidl-Schultz link
 8. Institute for Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna – Markus Puschenreiter, Priv.-Doz. Dr. link
 9. Department of Plant Physiology, Comenius University in Bratislava – dr Marek Vaculik link
 10. Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych, Wydział Chemii UJ link
 11. Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie link
 12. Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska link