Najnowsza publikacja

Najnowsza publikacja

Informujemy, że ukazała się najnowsza praca będąca efektem współpracy naszego Zespołu z ośrodkami naukowymi z Polski i Hiszpani. Praca dotyczy wpływu endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus na pobór żelaza przez roślinę. Okazuje się, że S. rubberimus poza...
Publikacja w Plant, Cell and Environment

Publikacja w Plant, Cell and Environment

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się praca pt. :Endophytic yeast protect plants against metal toxicity by inhibiting plant metal uptake through an ethylene‐dependent mechanism, będąca wynikiem badań prowadzonych w ramach projektów NCN OPUS 14 i OPUS 17...
Witamy nowe studentki

Witamy nowe studentki

Do zespołu dołączyły dwie doktorantki: Magdalena Zyzik i Weronika Kosowicz oraz stypendystka Konstancja Gałat. Pani Magdalena Zyzik z naszą pomocą napisała pracę magisterską, Pani Weronika Kosowicz była w Mycolab pracownikiem technicznym. Pani Konstancja w roku 2021...
Plakat METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Plakat METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Plakat świeżo upieczonej Pani magister Magdy Zyzik został wyróżniony podczas konferencji VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 23-24 czerwca...
Witamy nowe studentki

Rekrutacja studentów do szkoły doktorskiej

Informujemy, że szkoła doktorska MCB/JCET/Solaris rozpoczęła regularną rekrutację na studia doktorskie w roku akademickim 2021/2022. Po więcej informacji zapraszamy na stronę.
Najnowsza publikacja

Nowa publikacja w STOTEN

Właśnie ukazała się praca, której współautorem jest członek naszego zespołu dr inż. Rafał Ważny. Praca nosi tytuł „Soil fungal diversity and biological activity as indicators of fertilization strategies in a forest ecosystem after spruce disintegration in the...