Nowa publikacja w STOTEN

Nowa publikacja w STOTEN

Właśnie ukazała się praca, której współautorem jest członek naszego zespołu dr inż. Rafał Ważny. Praca nosi tytuł „Soil fungal diversity and biological activity as indicators of fertilization strategies in a forest ecosystem after spruce disintegration in the...
The response of a model C3/CAM

The response of a model C3/CAM

Ukazała się nasza najnowsza praca pt.: The response of a model C3/CAM intermediate semi-halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. to elevated cadmium concentrations autorstwa dra M. Noska i wsp., będąca wynikiem współpracy naszej Grupy z Uniwersytetem Rolniczym oraz...