INSTRUMENTARIUM

Główne techniki

  • Chromatografia cieczowa i gazowa z detekcją spektrometrii mas
  • Pomiar stężenia metali ciężkich oraz nutrientów w próbkach środowiskowych
  • Klonowanie molekularne
  • Analiza ilościowa ekspresji genów
  • Prowadzenie kultur grzybów in-vitro
  • Mikroskopia konfokalna
  • Analiza wymiany gazowej za pomocą spektroskopii w podczerwieni
  • Pomiary fluorescencji chlorofilu
  • Ocena mikobioty roślinnej