Aktualności

Najnowsza publikacja

Najnowsza publikacja

Informujemy, że ukazała się najnowsza praca będąca efektem współpracy naszego Zespołu z ośrodkami naukowymi z Polski i Hiszpani. Praca dotyczy wpływu endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus na pobór żelaza przez roślinę. Okazuje się, że S. rubberimus poza...

czytaj dalej
Publikacja w Plant, Cell and Environment

Publikacja w Plant, Cell and Environment

Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się praca pt. :Endophytic yeast protect plants against metal toxicity by inhibiting plant metal uptake through an ethylene‐dependent mechanism, będąca wynikiem badań prowadzonych w ramach projektów NCN OPUS 14 i OPUS 17...

czytaj dalej
Witamy nowe studentki

Witamy nowe studentki

Do zespołu dołączyły dwie doktorantki: Magdalena Zyzik i Weronika Kosowicz oraz stypendystka Konstancja Gałat. Pani Magdalena Zyzik z naszą pomocą napisała pracę magisterską, Pani Weronika Kosowicz była w Mycolab pracownikiem technicznym. Pani Konstancja w roku 2021...

czytaj dalej
Plakat METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Plakat METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

Plakat świeżo upieczonej Pani magister Magdy Zyzik został wyróżniony podczas konferencji VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 23-24 czerwca 2022

czytaj dalej
Najnowsza publikacja

Nowa publikacja w STOTEN

Właśnie ukazała się praca, której współautorem jest członek naszego zespołu dr inż. Rafał Ważny. Praca nosi tytuł "Soil fungal diversity and biological activity as indicators of fertilization strategies in a forest ecosystem after spruce disintegration in the Karpaty...

czytaj dalej
The response of a model C3/CAM

The response of a model C3/CAM

Ukazała się nasza najnowsza praca pt.: The response of a model C3/CAM intermediate semi-halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. to elevated cadmium concentrations autorstwa dra M. Noska i wsp., będąca wynikiem współpracy naszej Grupy z Uniwersytetem Rolniczym oraz...

czytaj dalej

Projekt w ramach konkursu MINIATURA 4

W ramach konkursu Miniatura 4 dr Agnieszka Domka otrzymała dofinansowanie na zrealizowanie zadania badawczego. Dr Domka będzie realizowała badania w temacie: Rola endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus w roślinnej odpowiedzi na nadmiar oraz deficyt żelaza. Gratulujemy!!

Zmiany związane z pandemią COVID-19

Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie planowane działania związane z popularyzacją nauki w naszym laboratorium musiały zostać zawieszone. Zarówno warsztaty przyrodnicze, jak i staże studenckie zostały zawieszone do odwołania. Mamy nadzieję na szybki powrót uczniów i studentów na zajęcia z naszym zespołem. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej. Życzymy zdrowia!

V edycja Warsztatów Przyrodniczych

Grupa Badawcza Interakcji Mikroorganizmów z Roślinami już po raz piąty zorganizowała Warsztaty Przyrodnicze pt: „Rola mikroorganizmów w funkcjonowaniu ekosystemu”, które odbyły się 17 stycznia 2020 roku. Podczas tej edycji gościliśmy na warsztatach dr Annę Czarną z Grupy Badawczej Krystalografii Białek (MCB UJ), która to przygotuje dodatkowy panel ćwiczeniowy na kolejną edycję warsztatów.  Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w tej formie aktywności.

Czytaj więcej

Poszukujemy kandydatów na stanowisko doktoranta stypendysty w Małopolskim Centrum Biotechnologii, w Grupie Interakcji Roślin z Mikroorganizmami (Projekt OPUS 17, Narodowe Centrum Nauki)

Planowane w ramach projektu badania przyczynią się do zrozumienia machanizmów interakcji grzybów endofitycznych z roślinami oraz roli endosymbiontu w metabolizmie fosforu u roślin. Wymagamy od kandydata: ukończonych studiów magisterskich na kierunku biotechnologia, biologia lub pokrewne, znajomości technik biologii molekularnej oraz dużego zaangażowania w prowadzone badania.

Czytaj więcej

Konkurs NCN rozstrzygnięty 

Wyniki konkursu OPUS 17 na projekty badawcze zostały ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki. Około 300 z ponad 2000 zgłoszonych projektów otrzymało dofinansowanie. Jednym z nagrodzonych jest kierownik naszego zespołu dr hab. Piotr Rozpądek z projektem zatytułowanym: „Mechanizm interakcji grzybów endofitycznych roślin. Rola endosymbionu w metabolizmie fosforu roślin”. Serdeczne gratulacje!

Czytaj więcej

Wystąpienie na kongresie

16 września 2019 roku odbył się XVIII Kongres Europejskich Mykologów. Spotkanie trwało 6 dni i miało miejsce na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Białowieskim Parku Narodowym.

W sesji poświęconej wykorzystaniu organizmów grzybowych w biotechnologii, miał swoje wystąpienie dr inż. Rafał Ważny, który zaprezentował pracę dotyczącą grzybów endofitycznych zwiększających akumulację niklu w roślinach będących hiperakumulatorami. Kongres obfitował w wiele ciekawych prezentacji naukowców z całej Europy.

Czytaj więcej

Prezentacja postera

Tegoroczny XV Międzynarodowy Kongres Spektroskopii Molekularnej (ICMS 2019) odbył się w dniach 15-19 września 2019 roku w Pałacu Wojanów w Górach Karkonoskich.

Tematy prac przedstawionych podczas kongresu skupiały się na spektroskopii molekularnej w powiązaniu z materiałami molekularnymi, układami biologicznymi i nanostrukturami. W ramach konferencji został zaprezentowany poster współautorstwa dr. inż. Romana Jędrzejczyka, który dotyczył charakterystyki spektroskopowej oraz mikroskopowej układów metaloorganicznych (Zn, Co, Ni, Mg – MOF74) na nośnikach metalicznych.

Czytaj więcej

Nowy e-book z naszym udziałem

Z przyjemnością informujemy, że udało się pomyślnie zakończyć prace nad najnowszą książką pt.:  Research Topic Effects of Plant-Microbiome Interactions on Phyto- and Bio-Remediation Capacity. Książka w formie elektronicznej, zawierająca wszystkie artykuły zawarte w tym temacie, jest już dostępna online na stronie internetowej wydawcy. W książce można znaleźć artykuł edytorski, którego współautorem jest dr hab. Piotr Rozpądek.

Czytaj więcej

Publikacja w Springer

19 lipca br. ukazała się praca pt.: Design of Co, Cu and Fe–BEA Zeolite Catalysts for Selective Conversion of Lactic Acid into Acrylic Acid współautorstwa dra inż. Romana Jędrzejczyka, będąca wynikiem współpracy pomiędzy naszą grupą a badaczami z Politechniki Krakowskiej, AGH i Wydziału Chemi UJ. Publikacja jest dostępna na stronach wydawnictwa.

Czytaj więcej

Letnie staże naukowe studentów w MCB

W lipcu rozpoczęły się kolejne letnie staże naukowe studentów w MCB. Do naszej grupy dołączyły Kinga Czarnecka i Oliwia Śmieszek z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Paula Franke i Agnieszka Stępnik z Wydziału Biotechnologii, Biochemii i Biofizyki UJ. W ramach staży będą realizowane zadania badawcze z zakresu biotechnologii środowiskowej, biologii molekularnej, a także nieorganicznej analizy próbek środowiskowych.

Szczepionka, sposób przygotowania szczepionki oraz sposób biotyzacji
borówki amerykańskiej

W wyniku zakończonego projektu TANGO finansowanego przez NCBiR zostało przygotowane zgłoszenie patentowe pt.: „Szczepionka, sposób przygotowania szczepionki oraz sposób biotyzacji borówki amerykańskiej”, któremu UPRP nadał numer P.430205. Informacje o zgłoszeniu będą się pojawiać na stronie UPRP.

Czytaj więcej

Publikacje

2019

1. Nosek, M., Kaczmarczyk, A., Śliwa, M., Jędrzejczyk, R., Kornaś, A., Supel, P., Kaszycki, P., Miszalski, Z.
The response of a model C3/CAM intermediate semi-halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. to elevated cadmium concentrations
(2019) Journal of Plant Physiology, 240, art. no. 153005, .
DOI: 10.1016/j.jplph.2019.153005

2. Cicatelli A., Ferrol N., Rozpądek P., Castiglione S.,
Editorial: Effects of Plant-Microbiome Interactions on Phyto- and Bio-Remediation Capacity
(2019) Frontiers in Plant Science, 10, art. no. 533
DOI: 10.3389/fpls.2019.00533

3. Rozpądek, P., Nosek, M., Domka, A., Ważny, R., Jędrzejczyk, R., Tokarz, K., Pilarska, M., Niewiadomska, E., Turnau, K.
Acclimation of the photosynthetic apparatus and alterations in sugar metabolism in response to inoculation with endophytic fungi
(2019) Plant Cell and Environment, 42 (4), pp. 1408-1423
DOI: 10.1111/pce.13485

4. Domka, A., Rozpądek, P., Ważny, R., Turnau, K.
Mucor sp.—An endophyte of Brassicaceae capable of surviving in toxic metal-rich sites
(2019) Journal of Basic Microbiology, 59 (1), pp. 24-37

5. Sobuś N.,  Michorczyk B.,· Piotrowski M., Kuterasiński Ł., Chlebda D.K., Łojewska J., Jędrzejczyk R.J., Jodłowski P., Kuśtrowski P. Czekaj I.,
Design of Co, Cu and Fe–BEA Zeolite Catalysts for Selective Conversion of Lactic Acid into Acrylic Acid,
(2019) Catalysis Letters, 1-12,
doi.org/10.1007/s10562-019-02883-8

2018

1. Turnau, K., Jędrzejczyk, R., Domka, A., Anielska, T., Piwowarczyk, R.
Expansion of a holoparasitic plant, Orobanche lutea (Orobanchaceae), in post-industrial areas – a possible Zn effect
(2018) Science of the Total Environment, 639, pp. 714-724.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.05.189

2. Nosek, M., Gawrońska, K., Rozpądek, P., Szechyńska-Hebda, M., Kornaś, A., Miszalski, Z.
Withdrawal from functional Crassulacean acid metabolism (CAM) is accompanied by changes in both gene expression and activity of antioxidative enzymes
(2018) Journal of Plant Physiology, 229, pp. 151-157.
DOI: 10.1016/j.jplph.2018.07.011

3. Piwowarczyk, B., Tokarz, K., Muszyńska, E., Makowski, W., Jędrzejczyk, R., Gajewski, Z., Hanus-Fajerska, E.
The acclimatization strategies of kidney vetch (Anthyllis vulneraria L.) to Pb toxicity
(2018) Environmental Science and Pollution Research, 25 (20), pp. 19739-19752. Cited 5 times.
DOI: 10.1007/s11356-018-2197-6

4. Kidd, P.S., Bani, A., Benizri, E., Gonnelli, C., Hazotte, C., Kisser, J., Konstantinou, M., Kuppens, T.,Kyrkas, D., Laubie, B., Malina, R., Morel, J.-L., Olcay, H., Pardo, T., Pons, M.-N., Prieto-Fernández, Á., Puschenreiter, M., Quintela-Sabarís, C., Ridard, C., Rodríguez-Garrido, B., Rosenkranz, T., Rozpadek, P., Saad, R., Selvi, F., Simonnot, M.-O., Tognacchini, A., Turnau, K., Wazny, R., Witters, N., Echevarria, G.
Developing sustainable agromining systems in agricultural ultramafic soils for nickel recovery
(2018) Frontiers in Environmental Science, 6 (JUN), art. no. 44,
DOI: 10.3389/fenvs.2018.00044

5. Sujkowska-Rybkowska, M., Ważny, R.
Metal resistant rhizobia and ultrastructure of Anthyllis vulneraria nodules from zinc and lead contaminated tailing in Poland
(2018) International Journal of Phytoremediation, 20 (7), pp. 709-720. Cited 2 times.
DOI: 10.1080/15226514.2017.1413336

6. Ważny, R., Rozpądek, P., Jędrzejczyk, R.J., Śliwa, M., Stojakowska, A., Anielska, T., Turnau, K.
Does co-inoculation of Lactuca serriola with endophytic and arbuscular mycorrhizal fungi improve plant growth in a polluted environment?
(2018) Mycorrhiza, 28 (3), pp. 235-246.
DOI: 10.1007/s00572-018-0819-y

7. Rozpadek, P., Domka, A.M., Nosek, M., Wazny, R., Jedrzejczyk, R.J., Wiciarz, M., Turnau, K.
The role of strigolactone in the cross-talk between Arabidopsis thaliana and the endophytic fungus Mucor sp.
(2018) Frontiers in Microbiology, 9 (MAR), art. no. 441,
DOI: 10.3389/fmicb.2018.00441

8. Chlebda, D.K., Jodłowski, P.J., Jędrzejczyk, R.J., Łojewska, J.
Generalised two-dimensional correlation analysis of the Co, Ce, and Pd mixed oxide catalytic systems for methane combustion using in situ infrared spectroscopy
(2018) Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 192, pp. 202-210.
DOI: 10.1016/j.saa.2017.11.020

9. Rozpądek, P., Domka, A., Ważny, R., Nosek, M., Jędrzejczyk, R., Tokarz, K., Turnau, K.
How does the endophytic fungus Mucor sp. improve Arabidopsis arenosa vegetation in the degraded environment of a mine dump?
(2018) Environmental and Experimental Botany, 147, pp. 31-42.
DOI: 10.1016/j.envexpbot.2017.11.009

10. Jędrzejczyk, R.J., Turnau, K., Chlebda, D.K., Pawcenis, D., Jodłowski, P.J., Przybysz, P., Łojewski,
T., Sitarz, M., Łojewska, J.
Paper material containing Ag cations immobilised in faujasite: synthesis, characterisation and antibacterial effects
(2018) Cellulose, 25 (2), pp. 1353-1364.
DOI: 10.1007/s10570-017-1635-9

11. Chlebda, D.K., Stachurska, P., Jędrzejczyk, R.J., Kuterasiński, Ł., Dziedzicka, A., Górecka, S., Chmielarz, L., Łojewska, J., Sitarz, M., Jodłowski, P.J.
DeNOx abatement over sonically prepared iron-substituted Y, USY and MFI Zeolite catalysts in lean exhaust gas conditions
(2018) Nanomaterials, 8 (1), art. no. 21,
DOI: 10.3390/nano8010021

12. Jodłowski, P.J., Chlebda, D.K., Jędrzejczyk, R.J., Dziedzicka, A., Kuterasiński, Ł., Sitarz, M.
Characterisation of well-adhered ZrO2 layers produced on structured reactors using the sonochemical sol–gel method
(2018) Applied Surface Science, 427, pp. 563-574.
DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.08.057

13. Jędrzejczyk, R.J., Turnau, K., Chlebda, D.K., Pawcenis, D., Jodłowski, P.J., Przybysz, P., Łojewski,
T., Sitarz, M., Łojewska, J.
Paper material containing Ag cations immobilised in faujasite: synthesis, characterisation and antibacterial effects
(2018) Cellulose, 25 (2), pp. 1353-1364
DOI: 10.1007/s10570-017-1635-9

2017

1. Rozpądek P., Domka A., Turnau K.
Integrating Genomics and Metagenomics into Community Analysis
(2017) In: Dighton J, White JF (eds) The Fungal Community Its Organization and Role in the Ecosystem, 4th edn. 419–432 CRC Press, Taylor & Francis Group

2. Chlebda, D.K., Jędrzejczyk, R.J., Jodłowski, P.J., Łojewska, J.
Surface structure of cobalt, palladium, and mixed oxide-based catalysts and their activity in methane combustion studied by means of micro-Raman spectroscopy
(2017) Journal of Raman Spectroscopy, 48 (12), pp. 1871-1880
DOI: 10.1002/jrs.5261

3. Chlebda, D.K., Jodłowski, P.J., Jędrzejczyk, R.J., Łojewska, J.
2D-COS of in situ μ-Raman and in situ IR spectra for structure evolution characterisation of NEP-deposited cobalt oxide catalyst during n-nonane combustion
(2017) Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 186, pp. 44-51.
DOI: 10.1016/j.saa.2017.06.009

4. Jędrzejczyk, R.J., Turnau, K., Jodłowski, P.J., Chlebda, D.K., Łojewski, T., Łojewska, J.
Antimicrobial properties of silver cations substituted to faujasite mineral
(2017) Nanomaterials, 7 (9), art. no. 240,
DOI: 10.3390/nano7090240

5. Jodłowski P.J, Jędrzejczyk R.J., Chlebda D.K, Dziedzicka A., Kuterasiński Ł., Garncarczyk A., Sitarz M.
Non-noble metal oxide catalysts for methane catalytic combustion: Sonochemical synthesis and characterisation
(2017) Nanomaterials, 7 (7), art. no. 174
DOI: 10.3390/nano7070174

6. Jodłowski, P.J., Kuterasiński, Ł., Jędrzejczyk, R.J., Chlebda, D., Gancarczyk, A., Basąg, S.,Chmielarz, L.
DeNOx abatement modelling over sonically prepared copper USY and ZSM5 structured catalysts
(2017) Catalysts, 7 (7), art. no. 205,
DOI: 10.3390/catal7070205

7. Wężowicz, K., Rozpądek, P., Turnau, K.
Interactions of arbuscular mycorrhizal and endophytic fungi improve seedling survival and growth in post-mining waste
(2017) Mycorrhiza, 27 (5), pp. 499-511
DOI: 10.1007/s00572-017-0768-x

8. Ważny, R., Kowalski, S.
Ectomycorrhizal fungal communities of silver-fir seedlings regenerating in fir stands and larch forecrops
(2017) Trees – Structure and Function, 31 (3), pp. 929-939.
DOI: 10.1007/s00468-016-1518-y

9. Jodłowski, P.J., Jędrzejczyk, R.J., Chlebda, D., Gierada, M., Łojewska, J.
In situ spectroscopic studies of methane catalytic combustion over Co, Ce, and Pd mixed oxides deposited on a steel surface
(2017) Journal of Catalysis, 350, pp. 1-12.
DOI: 10.1016/j.jcat.2017.03.022

10. Jodłowski, P.J., Jędrzejczyk, R.J., Chlebda, D., Tyczkowski, J., Kryca, J., Kołodziej, A., Łojewska, J.
Structure Effects on Activity of Plasma Deposited Cobalt Oxide Catalysts for VOC Combustion
(2017) Topics in Catalysis, 60 (3-5), pp. 318-325
DOI: 10.1007/s11244-016-0618-7

11. Jodłowski, P.J., Jędrzejczyk, R.J., Gancarczyk, A., Łojewska, J., Kołodziej, A.
New method of determination of intrinsic kinetic and mass transport parameters from typical catalyst
activity tests: Problem of mass transfer resistance and diffusional limitation of reaction rate
(2017) Chemical Engineering Science, 162, pp. 322-331
DOI: 10.1016/j.ces.2017.01.024

Zgłoszenia patentowe i patenty

1. Turnau K., Ważny R., Rozpądek P.,
Szczepionka, sposób przygotowania szczepionki oraz sposób biotyzacji borówki amerykańskiej,
UPRP nr P.430205 – zgłoszenie patentowe

2. Jędrzejczyk R., Jodłowski P., Chlebda D., Dziedzicka A., Kuterasiński Ł., 27.06.2018,
A process for the preparation of a zeolite catalyst containing metal particles, the zeolite catalyst obtained by this process and the use of ultrasounds in the preparation of zeolite catalysts and the use of the catalyst in a selective catalytic reduction (SCR) reaction,
PCT/IB2018/054736, WO 2019/003126 A1 –
zgłoszenie patentowe

3. Jędrzejczyk R., Jodłowski P., Chlebda D., Dziedzicka A., Kuterasiński Ł., 28.06.2017,
Sposób otrzymywania katalizatora zeolitowego zawierającego cząstki metalu, katalizator zeolitowy otrzymywany tym sposobem oraz zastosowanie ultradźwięków w wytwarzaniu katalizatorów zeolitowych i zastosowanie katalizatora w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji SCR,
UPRP: P.422053 –
zgłoszenie patentowe

4. Jędrzejczyk R., Jodłowski P., Chlebda D., 24.01.2017,
Stolik podciśnieniowy do wytwarzania arkuszy nanokompozytowych,
UPRP: P.420287, PAT 232648 z 2019.02.06 –
ptaent 

5. Jędrzejczyk R., Jodłowski P., Chlebda D., Dziedzicka A. PCT 19.12.2017,
Method of preparing a layer of zirconium(IV) oxide as a catalytic carrier on a metallic substrate,
PCT/PL2017/000066, WO 2018/056849 A1 –
zgłoszenie patentowe

6. Jodłowski P., Jędrzejczyk R., Chlebda D., Dziedzicka A., 15.05.2017,
Method of preparation of metal oxide catalyst,
PCT/PL2017/000050, WO 2017/200406 –
zgłoszenie patentowe

7. Jędrzejczyk R., Jodłowski P., Chlebda D., Dziedzicka A., 20.09.2016,
Sposób wytwarzania na metalicznym podłożu warstwy katalitycznego nośnika z tlenku cyrkonu(IV),
UPRP: P.418768 –
zgłoszenie patentowe

8. Jodłowski P., Jędrzejczyk R., Chlebda D., Dziedzicka A., 20.05.2016,
Sposób otrzymywania katalizatora tlenkowego,
UPRP: P.417276 –
zgłoszenie patentowe

 

PROJEKTY

Specjalizujemy się w badaniach nad mechanizmami mutualistycznych interakcji pomiędzy roślinami i ich symbiontami oraz w zastosowaniu mikroorganizmów w bioremediacji terenów zanieczyszczonych metalami toksycznymi oraz
zrównoważonym rolnictwie.

PROJEKTY:

Aktualne

1. OPUS 17, Mechanizm interakcji grzybów endofitycznych roślin. Rola endosymbiontu w metabolizmie fosforu u roślin,  2019/33/B/NZ9/01372 

2. OPUS 14, Rola grzybów endofitycznych w odporności Arabidopsis arenosa na wysoką zawartości metali toksycznych, 2017/27/B/NZ8/0119

Zrealizowane

1. ERA-NET FACCE SURPLUS, Rozwój rolniczego pozyskiwania Ni na terenach ultramaficznych Europy (AGRONICKEL), UMO – FACCE SURPLUS/I/ AGRONICKEL/02/2016

2. TANGO, Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowych, TANGO1/269101/NCBR/2015

3. Inkubator innowacyjności + – Uniwersytet Jagielloński, Nanokompozytowe materiały o właściwościach mikrobiologicznych opartych na immobilizowanych warstwach tlenku metalu osadzonych na podłożu metalicznym, umowa nr. MNISW/2017/DIR/II+

4. MAESTRO, Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji, UMO – 2011/02/A/NZ9/00137