Informujemy, że ukazała się najnowsza praca będąca efektem współpracy naszego Zespołu z ośrodkami naukowymi z Polski i Hiszpani. Praca dotyczy wpływu endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus na pobór żelaza przez roślinę. Okazuje się, że S. rubberimus poza oddziaływaniem na roślinne mechanizmy poboru żelaza, może ograniczać jego dostępność, wiążąc je w  amorficznych osadach, co powoduje że roślina jest narażona na mniejszy stres wynikający z podwyższonych stężeń Fe w podłożu. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723005028?via%3Dihub

Zapraszamy do lektury!