Najnowsza publikacja

Najnowsza publikacja

Informujemy, że ukazała się najnowsza praca będąca efektem współpracy naszego Zespołu z ośrodkami naukowymi z Polski i Hiszpani. Praca dotyczy wpływu endofitycznych drożdży Sporobolomyces ruberrimus na pobór żelaza przez roślinę. Okazuje się, że S. rubberimus poza...