Ukazała się nasza najnowsza praca pt.: The response of a model C3/CAM intermediate semi-halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. to elevated cadmium concentrations autorstwa dra M. Noska i wsp., będąca wynikiem współpracy naszej Grupy z Uniwersytetem Rolniczym oraz Polską Akademią Nauk. Praca dostępna jest już online.