Z przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się praca pt. :Endophytic yeast protect plants against metal toxicity by inhibiting plant metal uptake through an ethylene‐dependent mechanism, będąca wynikiem badań prowadzonych w ramach projektów NCN OPUS 14 i OPUS 17 pod kierownictwem dr hab. Piotra Rozpądka. Praca dotyczy oddziaływania endofitycznego szczepu drożdży na roślinne mechanizmy związane z tolerancją metali potencjalnie toksycznych (w tym przypadku głównie Fe i Ni). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pce.14473